Arıtma Tesisatı

Gezegenimizde su kullanımı giderek artmakta ve buna bağlı olarak su kaynakları giderek azalmaktadır. Bu nedenle artık tüketim kadar üretim konusunda ciddi bir gündem olmuştur.

Bu gündem gereği artık arıtma amacı ile ciddi tesisler kurulmakta ve bunlar denetlenmektedir. Böylece işletme maliyetleri giderek düşmektedir.