Soğutma Tesisatı

Ürerimi tamamlanan ürünler mevcut kaynaklarından uzaklaştırılmaya başlandıktan sonra giderek çürümeye başlamaktadır. Bu emeğin zayi olmaması için soğuk hava depoları kurulmaktadır.

Bunun yanında ısıtmaya paralel olarak soğutma tesislerin bir çok alanında ihtiyaç olmaktadır.