Çatı Arası İzolasyonu

Konvansiyonel çatı sistemleri cephelerin dış ortamdan özellikle su yalıtımı konusunda tecrit amaçlı imal edilmektedir. Ancak son dönemlerde giderek artan ihtiyaçlar göstermektedirki, çatı arasındaki pasif hava yapının ısı kaybına neden olmaktadır. Bu amaçla çatı aralarına ısı yalıtım malzemeleri uygulanması gerekmektedir.

Bilindiği gibi ısı yalıtımı dikey yönde ve yer çekimine ters olarak ilerlemektedir.